با برند و لوگوی کسب و کار خودتان دستمال کاغذی سفارش دهید با قیمتی پایینتر از دستمال کاغذی های معمولی
صاحبان کسب و کار بعضاُ فکر می کنند که اگر دستمال کاغذی تبلیغاتی با برند و طراحی اختصاصی خودشان سفارش دهند گرانتر است تا اینکه یک دستمال کاغذی از بازار تهیه کنند، که اینگونه نیست.
این نوع تبلیغات حدودا 40% ارزانتر است.
مشاهده بیشتر
صفحه1

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

دستمال کاغذی تبلیغاتی اکبرجوجه

شعبه متل قو 150 برگ دولایه

دستمال کاغذی تبلیغاتی بیمارستان دی

100 برگ دولایه

دستمال کاغذی تبلیغاتی بستنی شاد

اتومبیلی 100 برگ دولایه

دستمال کاغذی تبلیغاتی بیمارستان بهمن

50 برگ دولایه

دستمال کاغذی تبلیغاتی هواپیمایی کیش ایر

50 برگ دولایه

دستمال کاغذی تبلیغاتی صدا و سیما

50 برگ دولایه

دستمال کاغذی تبلیغاتی هتل المپیک

دستمال کاغذی تبلیغاتی هتل المپیک

دستمال کاغذی تبلیغاتی گروه هتل های پارس

دستمال کاغذی گروه هتل های پارس

دستمال کاغذی تبلیغاتی مخصوص چشم پزشکی نور

طراحی و چاپ اختصاصی توسط طراحان حرفه ای شرکت حریر تعداد در کارتن 50 بسته

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی