مایک هسو رئیس هیئت مدیره و رئیس اجرایی شرکت کیمبرلی کلارک در مصاحبه با مجله تیشو ورد گفته است:
ما برای اجرای استراتژی تا سال ۲۰۲۲ کیمبرلی کلارک رو به جلو حرکت خواهیم کرد.

سود عملیاتی شرکت ما در سال ۲۰۱۹ = ۲.۹۹۱ میلیون دلار بوده است که در سال ۲۰۲۰ به ۳.۲۴۴ میلیون دلار افزایش داشته است.

فروش خالص سه ماهه ی چهارم سال ۲۰۲۰ به ۴.۸ میلیارد دلار رسیده که نسبت به سال قبل ۶٪ افزایش داشته است.

ما در عین حال، با انظباط مالی به کار خود ادامه خواهیم داد و در سال ۲۰۲۰ حدود ۴ الی ۶ درصد افزایش فروش خالص خواهیم داشت.


منبع : https://www.tissueworldmagazine.com