تعداد آیتم ها در هر صفحه

با دستمال کاغذی بیشتر آشنا شویم

با دستمال کاغذی بیشتر آشنا شویم؟ دستمال کاغذی اولین بار در قرن 17 دهم میلادی در کشور ژاپن مورد استفاده قرار گرفت. آنها از دستمال کاغذی برای پاک کردن بینی هایشان برای یک بار استفاده می کردند و پس از مصرف آنها را دور می انداختند.